Trykktest

Trykktesting eller lekkasjemåling av bygninger, boliger eller leiligheter foregår som følger:

  • Alle vinduer, dører, ventiler og andre åpninger lukkes så godt som mulig.
  • Mekaniske avtrekk teipes eller stenges med spjeld.
  • Ved hjelp av en kalibrert vifte skapes det et undertrykk eller overtrykk på 50 Pa.
  • Deretter måles det hvor mange m3 luft som må suges inn eller blåses ut for å oppnå et trykk på 50 Pa.
  • Desto mer luft som suges inn eller blåses ut pr. time, for å oppnå et bestemt trykk, desto mer lekker bygningen.
Kontakt oss i dag!
© Aarvik Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram