Termofotografering

Termofotografering er en metode der man benytter et varmekamera for å avdekke områder for varmetap i boliger

Termografi kan litt forenklet beskrives som bilder som viser temperaturforskjeller mellom de ulike bygningskomponentene. Man lokaliserer varmekabler/ vannbårenvarme rør ved bruk av termofotografering. Temperaturforskjellene er viktige for å anslå hvor det lekker ut varme i bygg eller inn i kuldeskap og kjølerom.

I en bolig er det mest aktuelt å utføre termografering på den kalde årstiden, for det er da det er lettest å registrere avvik.
En termografering vil kunne avsløre dårlig isolasjon, kuldebroer og utettheter i vindsperren.

Luftlekkasjer grunnet utettheter i vindsperren fører ofte til dårlig komfort og kan skade boligen. Mest plagsomt er ofte luftlekkasjer langs gulvlister, som fører til at enkelt boliger oppleves kaldere dette er gjerne årsaken til at enkelte boliger er kjent for å være kalde.

Kontakt oss i dag!
© Aarvik Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram