Tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal gi en oversikt over eiendommens tekniske tilstand

Den er er dokument hvor synlige og vesentlige skader, feil eller mangler ved eiendommen anmerkes.

Aarvik takst utarbeider en tilstandsrapport der vi kartlegger omfang, årsak og sammenhengen på mangler og skader, basert på en visuell besiktigelse. Dersom det er mistanke om fukt eller råte, kan vi også foreta fuktmålinger. Rapporten er ikke en verdikonklusjon, og belyser heller ikke normal slitasje, eldre eller mindre kosmetiske forhold.

En tilstandsrapport anbefales av de som skal selge eiendom, for i størst mulig grad å sikre seg mot overraskelser og reklamasjoner. Rapporten må også ses i sammenheng med «Egenerklæring for selger». Denne egenerklæringen har til hensikt å fange opp mangler eller skader som ikke kan besiktiges av en takstmann.

Kontakt oss i dag!
© Aarvik Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram