Reklamasjon/Skadetakst

Skadetakst eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader

Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår en skadetakst?

Den som opplever en skade på boligen og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av eiendom, samt at de skal kunne regler vedrørende forsikringssaker.

Takstmenn, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for "setting av skjønnet", og gjennomgang av skaden. Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor takstmenn registrerer oppbygning og skade.

Takstmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Kontakt oss i dag!
© Aarvik Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram